[cat]

Ateneu dels Arts. Arts Visuals
(2009 > …)
Aquest és un ambiciós projecte promogut per l'Ajuntament de Viladecans consistent en una amplíssima oferta d'educació en les arts des de diferents disciplines dirigides a tot tipus de persones. Des de Saladestar s'està realitzant i gestionant el programa de tallers d'arts visuals des de la conformació d'un equip de professionals que treballen de forma compartida des de plantejaments d'educació que entenen el taller i l'experiència artística com un lloc on posar en relació a les persones participants amb el seu context i on l'art és una eina per a l'emancipació i la transformació social.

[esp]

Ateneu dels Arts. Artes Visuales
(2009 > …)
Este es un ambicioso proyecto promovido por el Ayuntamiento de Viladecans que consiste en una amplísima oferta de educación en las artes desde diferentes disciplinas dirigidas a todo tipo de personas. Desde Saladestar se está realizando y gestionando el programa de talleres de artes visuales, desde la conformación de un equipo de profesionales que trabajen de forma compartida a partir de planteamientos educativos que entienden el taller y la experiencia artística como un lugar donde poner en relación a los participantes con sus contexto y donde el arte es una herramienta para la emancipación y la transformación social.

img
imgimgimg