[cat]

Automàster
(2009 > …)
Experiència col·lectiva d'autoformació i investigació cooperativa al voltant de les arts visuals i l'educació. Saladestar participa activament en aquest procés ja sigui de forma personal (amb alguns dels seus membres) així com oferint espai per a les trobades del grup i coproduïnt una publicació que recull les experiències realitzade

[esp]

Automaster
(2009 > …)
Experiencia colectiva de autoformación e investigación alrededor de las artes visuales y la educación. Saladestar participa activamente en este proceso, ya sea de forma personal (con algunos de sus miembros) así como ofreciendo espacio para los encuentros del grupo y coproduciendo una publicación que recoja las experiencias realizadas

img img imgimg