[cat]
Saladestar és una plataforma de desenvolupament de projectes de producció i recerca des de les arts visuals que funciona a partir d'una organització oberta de producció cultural que basa la seva força principal en el treball en xarxa, generant espais i dispositius relacionals amb la pretensió establir experiències de subversió i aprenentatge, entenent el territori de la producció cultural com un àmbit creatiu complex de revisió i transformació social.
(X)
  [esp]
Saladestar es una plataforma de desarrollo de proyectos de producción e investigación desde las artes visuales que funciona a partir de una organización abierta de producción cultural que basa su fuerza principal en el trabajo en red, generando espacios y dispositivos relacionales con la pretensión establecer experiencias de subversión y aprendizaje, entendiendo el territorio de la producción cultural como un ámbito creativo complejo de revisión y transformación social.
(X)