El ProjectePÚBLIC es va iniciar en el 2005 amb la voluntat de establir una plataforma de recerca al voltant de les possibilitats de relació que es poden generar entre la producció artística i un context social determinat (… llegir més)

 

El ProjectePÚBLIC se inició en el 2005 con la voluntad de establecer una plataforma de investigación en torno a las posibilidades de relación que se pueden generar entre la producción artística y un contexto social determinado (… leer más)

 


EXTRA~RADIO
I Jornades´.
Acció cultural i ciutat.

 

EXTRA~RADIO
I Jornadas´.
Acción cultural y ciudad.

 


ZER BERRI?
Producció cultural i participació.
Accions de comunicació i difusió artística al domini públic.

 

ZER BERRI?
Producción cultural y participación.
Acciones de comunicación y artística en el dominio público.


CONVOCATÒRIA 2010
Dispositius de comunicació i intercanvi.
Beca de producció Euskadi>Barcelona

 

CONVOCATORIA 2010
Dispositivos de comunicación e intercambio.
Beca de producción Euskadi > Barcelona