Lluïsos de gràcia

Els Lluïsos de Gràcia és una associació sociocultural i esportiva sense ànim de lucre fundada l'any 1885. Els seus objectius bàsics són la formació en el temps lliure de nens i joves, així com el possibilitar als adults a la realització d'activitats que també els serveixin per a la seva formació. Compta amb 1200 socis i sòcies.
Les activitats que es realitzen als Lluïsos de Gràcia estan organitzades en sis categories i cadascuna d'elles engloba diferents seccions, cadascuna amb les seves pròpies formes d'organització interna, quotes i calendaris.
Les categories presents (cadascuna organitzada en una varietat de seccions) són: esports (bàsquet, tennis de taula, bàdminton, futbol sala i senderisme), música (Cantiga, coral La Fugida, coral Sinera, coral Vent del Nord i El Virolet), temps lliure (Agrupament Escolta i Esplai GMM, educació en el temps lliure per a nens i joves també), teatre (GFT Sotacabina i Somasal Teatre).
  Los Lluïsos de Gràcia es una asociación sociocultural y deportiva sin ánimo de lucro fundada en el año 1885. Sus objetivos básicos son la formación en el tiempo libre de niños y jóvenes, así como el posibilitar a los adultos la realización de actividades que también les sirvan para su formación. Cuenta con 1200 socios y socias.
Las actividades que se realizan en Lluïsos de Gràcia están organizadas en seis categorías y cada una de ellas engloba diferentes secciones, y estas, a su vez, tienen sus propias formas de organización interna, cuotas y calendarios.
Las categoría presentes (cada una organizada en una variedad de secciones) son: deportes (baloncesto, tenis de mesa, bádminton, fútbol sala y senderismo), música (Cantiga, coral La Fuga, coral Sinera, coral Vent del Nord y El Virolet), tiempo libre (Agrupament Escolta y Esplai GMM, educación en el tiempo libre para niños y jóvenes también), teatro (GFT Sotacabina y Somsal Teatre).

+INFO

Espacio ABISAL /Associación cultural multidisciplinar

Espacio Abisal es conforma com una associació cultural multi-disciplinar sense ànim de lucre fundada en 1996 per un grup d'artistes amb l'objectiu de generar una infraestructura eficaç, sòlida i creixent de suport a la creació. En més de 13 anys de camí, l'associació ha desenvolupat una labor activa i diferenciada entorn d'una programació anual, amb una especial èmfasi en el suport a l'art jove i a les pràctiques menys convencionals, contribuint a una major diversificació de la realitat artístic-cultural de Bilbao.
Actualment Abissal està format per un grup de persones que provenen del món de la creació, el commisariat, la història de l'art, la critica, la comunicació, la producció i la filosofia. Es presenta com una entitat dinàmica, oberta i amb la pretensió de servir com contrapunt a les dinàmiques de la cultura actual.
  Espacio Abisal se conforma como una asociación cultural multidisciplinar sin ánimo de lucro fundada en 1996 por un grupo de artistas con el objetivo de generar una infraestructura eficaz, sólida y creciente de apoyo a la creación. En sus más de 13 años de camino, la asociación ha desarrollado una labor activa y diferenciada en torno a una programación anual, con un especial énfasis en el apoyo al arte joven y las prácticas menos convencionales, contribuyendo a una mayor diversificación de la realidad artístico - cultural de Bilbao.
Actualmente Abisal está formado por un grupo de personas que provienen del mundo de la creación, el comisariado, la historia del arte, la critica, la comunicación, la producción o la filosofía. Se confiere como un ente dinámico, abierto y cuya pretensión es servir como contrapunto a las dinámicas de la cultura actual.

+ INFO


Biblioteca Jaume Fuster

La biblioteca de districte Jaume Fuster es va inaugurar el 13 de novembre del 2005 i rep el nom de Jaume Fuster (Barcelona, 1945-1998), escriptor i guionista, traductor i membre actiu de l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana, estretament vinculat a la realitat social i cultural de Barcelona. La biblioteca hereta part del seu fons de l'antiga biblioteca Antoni Julià de Capmany, situada des de l’any 1970 al carrer del Torrent de l’Olla i molt vinculada al barri de Gràcia.
La biblioteca Jaume Fuster ocupa un edifici de nova planta obra de l’arquitecte Josep Llinàs, amb experiència en la construcció d’aquest tipus d’equipaments i que ha obtingut nombrosos premis FAD i premis Ciutat de Barcelona d’arquitectura pels seus edificis.
  La biblioteca de distrito Jaume Fuster se inauguró el 13 de noviembre del 2005. Con una superficie total de 5.636 m2 distribuidos en cuatro plantas, la biblioteca, , hereda parte de su fondo de la antigua biblioteca Antoni Julià de Capmany, situada desde’l año 1970 a la calle del Torrente de l’Olla y muy vinculada al barrio de Gràcia.
La biblioteca Jaume Fuster ocupa un edificio de nueva planta obra de l’arquitecto Josep Llinàs, con experiencia en la construcción d’este tipo d’equipamientos y que ha obtenido numerosos premios FAD y el premio Ciudad de Barcelona d’arquitectura por sus edificios.
 

+ INFO