~ /GRAC!/Intervencions

Domo
STRADDLE3

l Ressenya l Projecte l Trajectoria l Antecedentsl

 

.....................................................
Sobre aquesta intervenció [ressenya]

és un estudi d’arquitectura i hipermèdia dedicat a trobar solucions pels projectes que els demanen, tant en entorns tradicionals com en els nous entorns digitals i que des del 1998 creen i proposen espais i entorns per a la creació cultural emergent més innovadora.

straddle3.net

Intervenció al GRAC! 2006: Instal·lació d'una una cúpula geodèsica de 9 metres de diàmetre i 80 metres quadrats que serà el punt d'informació del parafestival els dies 3, 4 i 5 de novembre i seu 'provisional' de Saladestar. La cúpula, ja utilitzada amb anterioritat per a d’altres esdeveniments, permet construir un espai cobert i limitat ocupant un espai públic on justament, l’objectiu és replantejar-se la concepció de l'ús d’aquest espai públic i qüestionar la falta d'espais d'aquestes característiques a la ciutat. El domo aporta la solució a la necessitat d’un espai físic a l’exterior que es pugui fer servir com una superfície acotada i acollirà permanentment la fanzinoteca de Saladestar, la projecció de projectes del GRAC! com Plantot, el documental sobre el col·lectiu de persones sordes, o els Tallers Oberts de Gràcia (TOG!), l'actuació inaugural d'acrobàcia aèria, i tota la informació referent al parafestival. Col·laboraran en la programació d’aquest domo, l'emblemàtic Héliogàbal, el moviment ciutadà en defensa de Can Ricart, Nau 21, i els membres de Música Improvisada #.

 

.......................................
Projecte descrit pels autors

straddle3.net/domo

Després de més de tres anys d'activitat obrint l'espai de treball de straddle3 a diferents col.lectius per presentar i compartir experiències relacionades amb la cultura emergent en el marc dels openfridays [http://straddle3.net/openfridays], i més de cinc anys de dedicació voluntària en la publicació del weblog context [http://straddle3.net/context], s'ha generat una dinàmica que ha anat fent cada cop més evident la conveniència d'una infraestructura de suport autogestionada per donar un marc a aquestes activitats i als diferents col.lectius amb els que col.laborem amb la voluntat de sortir a l'espai públic.
Basant-nos en les tradicions de la itinerància artística proposem la present infrastructura, el DOMO

DOMO

Concepte:
construir una infraestructura portàtil i adaptable per donar cabuda a tallers de formació i accions culturals i artístiques al voltant de les arts escèniques, les arts audiovisuals i les noves tecnologies.

Objectius:
Donar un marc a presentacions externes en el marc dels 'openfridays' i per a altres activitats promogudes o participades per straddle3.
la infraestructura té la intenció d'esdevenir utilitzable també per diferents col.lectius artístics i culturals, i les seves activitats, sempre que es demostri l'interés cultural i/o social de la proposta.

Oportunitat del projecte:
- manca d'espais aptes per la difusió artística fora del mercat convencional
- la itinerància com una novetat
- interacció camp / ciutat. descentralització cultural
- facilitat de trasllat i muntatge
- l'arquitectura com a tècnica i art troba sinèrgies amb altres agents culturals
- explorar la interacció de l'espai amb les diferents disciplines
- possibilitat d'intervenir en espais en crisi o en transformació
- la molt bona acollida de la proposta per part de diverses entitats

La infraestructura: l'eina de suport - habitacle
el que es proposa construir és una cúpula geodèsica segons un dels models de buckminster fuller que permetrà el muntatge, en menys d'una jornada, d'un habitacle completament condicionat a pràcticament qualsevol indret, tant sigui interior com exterior.
la infraestructura mòbil és un espai circular de uns 10 metres de diàmetre i al voltant de 80 metres quadrats que pot col.locar-se i recolocar-se de forma més o menys oberta segons l'alçada a la que es disposi la seva línia de base i depenent dels espais tangencials als que serveixi.
val a dir que aquesta infraestructura vol ser el primer pas cap a un possible creixement orgànic que pot fer incrementar les seves dimensions i el seu nombre de forma modular. ja properament inclourà de manera complementària una tarima de fusta que permet aïllar-la del sòl s'està treballant amb un mobiliari bàsic i adaptable a les activitats que s'hi proposin realitzar.

antecedents
la forma més antiga de vida oceànica és avui el Radiolarian que és un protozoo que té un esquelet silícic d'espícules. aquestes espícules que construïxen el seu esquelet s'arreglen segons l'ordre més interessant per a la simplicitat del disseny. aquestes criatures han sobreviscut més de 100 milions d'anys amb quasi bé cap canvi. l'anàlisi de la geometria del radiolarian revela la utilització de les xarxes esfèriques polièdriques bàsiques.
a la dècada de 1940, al Black Mountain College d'EUA, R. Buckminster Fuller va desenvolupar i donar nom a la volta geodèsica (domo) a partir dels treballs experimentals de camp de Kenneth Snelson i altres. recentment altres investigadors han trobat antecedents d'aquests treballs en la volta geodèsica del planetari de Carl Zeiss a Jena, Alemanya, de 1913, però va ser R. Buckminster Fuller qui va explotar, patentar, i desenvolupar la idea, tal i com ha arribat fins a nosaltres

en.wikipedia.org/wiki/Geodesic_dome
www.bfi.org/domes/


"l'ús eficaç dels principis de la ciència al disseny conscient del nostre entorn,
per a ajudar a fer que els recursos finits de la terra satisfacin les necessitats de tota la humanitat,
sense la interrupció dels processos ecològics del planeta.
R. Buckminster Fuller - 1954
Life Between Artifact and Nature: Design and the Environmental Challenge

la cúpula geodèsica es considerada una de les estructures més eficients en la relació massa / resistència, lo que la fa ideal per instal.lacions efímeres i transportables. Un altre avantatge és l'absència de pilars o tensors. als Estats Units i Regne Unit és força popular, utilitzant-se profusament a festivals estiuencs i altres tipus d'events.


Característiques tècniques

Estructura : tres mides de tubs 40x1.5 d'acer galvanitzat: A-B-C
nusos : cargols d'acer inoxidable d'alta resistència
carpa de cubrició : tela de cotó 100x100 amb bany de tefló. Ignífuga M2
per tal d'aconsseguir una major flexibilitat, la carpa de cubrició està dividida en 5 parts.
la més gran cobreix la major part de l'estructura,
deixant una faixa oberta a tot el voltant i un espai més gran de porta.
la faixa perimetral es pot tapar amb tres trams de tela i la porta té el seu propi tram.

mides:
ràdius aproximat de la estructura : 4,85 m
alçada : 5,55 m
superfície : 75 m2


Aforament interior :
Si reservem 15 m2 per escenari ,i comptant una ocupació de 0,75 m2 per espectador assegut i 0,50 m2 per espectador dret:
-60 m2 / 0,75 = 80 espectadors asseguts
-60 m2 / 0,50 = 120 espectadors drets
S'ha de tenir en compte que obrint la tela/carpa fins una alçada suficient,
S'ha comprovat que públic situat a l'exterior pot també veure el que es mostra a dins.
Hem situat grades a l'exterior de la cúpula amb resultat satisfactori,
augmentant molt la quantitat de públic possible.

Condicionament lumínic:
El condicionament lumínic bàsic consta de focus tipus spot o banyera d'halogenurs metàl.lics,
eventualment amb filtres de colors, fixats al nusos de l'estructura.
el cablejat s'efectua amb manguera d'exterior 3 x1,5, agafada amb brides a les barres.

Condicionament climàtic
La ventilació:
es suficientment flexible degut a que es poden obrir o tancar les diferents parts de la lona de cubrició.
La calefacció:
a l'hivern poden usar-se canons d'aire calent com es fa habitualment als circs.
La refrigeració:
a l'estiu l'ombra produïda per la carpa
i una ventilació lateral suficient
s'ha mostrat adecuada per aconseguir un ambient fresc

Transport, montatge i desmontatge:
temps de muntatge : 5 hores.
temps de desmuntatge : 3 hores.
persones necessàries : 3-4 persones
necessitats de transport: furgoneta o remolc
equipament i eines: bastida doble, claus fixes, taladre autònom

El DOMO al GRAC! 2006

Straddle3, convidat a participar en el GRAC! 06 proposa treballar durant els dies 3, 4 i 5 de novembre conjuntament amb SLDSTR ( saladestar – associació cultural la rosa de martínez) en la instal·lació i dinamització del domo a la plaça del diamant al barri de gràcia de barcelona.

Aquesta intervenció efímer a l'espai públic ha de permetre:
- ser un punt de informació del GRAC! 06
- portar la saladestar de SLDSTR a l'espai públic, i instal.lar-la a l'espai interior del domo
- ser un espai per la trobada, reflexió , lloc comú i espai de convivència, pel diàleg entre els artistes, col.lectius i graciencs. A tall d'exemple es podria contactar amb alguns col.lectius per que exposessin alguns dels seus objectius:
. okupem les ones - Assemblea per la Comunicació Social - http://www.okupemlesones.org/
. cooperativa xarxa sensefils - http://www.xsf-coop.net/
. recuperem el refugi de la plaça del diamant - http://www.gracianet.org/refugis/
. verdi 28 - http://verdi28.org/
. ...

Localització del domo al GRAC!:
Hem escollit realitzar la instal.lació a la plaça del diamant per tres motius:
1. El caràcter simbólic del nom: un diamant es una pedra tallada ( resemblança formal del domo )
2. Tradició en instal.lacions efímeres a la plaça ( els tradicionals envelats: mercé rodoreda – la plaça del diamant)
3. Les característiques formals de la plaça permeten la instal.lació del domo sense interromple el fluxe normal de vianants.

Es requerirà per part del consistori:
1. Delimitar amb tanques convencionals una zona de serveis anexe al domo.
2. Una presa de llum i aiguadia de montage: divendres, 3 de novembre, 2006 – 08.00 hores
dia de desmontage: diumenge, 5 de novembre, 2006 – 19.00 hores

 

................
Trajectòria

straddle3

En la confluència de dos oficis, entre l'arquitectura i els nous media la arquitectura com a construcció per l’experiència i la hipermedia com a fet per acollir la comunicació

Periple:
L'any 1996 s'inicia un projecte polièdric a l'entorn de la construcció i la comunicació que pren la seva primera forma a internet. dos anys més tard straddle3 es situa físicament al barri del raval de barcelona i es conforma com infrastructura que fomenta la reflexió i permet la producció de projectes en diferents medis.
Progressivament es consolida en el àmbit productiu i s’adapta per enfrontar amb fluïdesa projectes de major complexitat, on molt sovint s’enllacen els aspectes arquitectònics y mediàtics.

A partir de la iniciativa de josep saldaña cavallé l'any 2000 s'inicia el projecte context, un 'weblog' de la cultura emergent que actua com a filtre i proveïdor de context. el projecte context desitja contribuir a l'evolució de straddle3 com una 'empresa de codi obert' amb la finalitat de preparar-se per al proper cicle; "la revolució tècnica està a punt de reiniciar-se".
Com a col.laboració entre straddle3 i el projecte context, i obrint l'espai de treball de straddle3 a la reflexió sobre les implicacions dels nous conceptes del moviment del programari lliure, en concret explorant noves pràctiques socials de treball i l’empresa en l’era digital, l'any 2002 van néixer els openfridays amb la voluntad de proposar una dinàmica de col.lectiu de col.lectius. l'iniciativa dels 'openfridays' cerca presentar i compartir experiències en una xarxa d'espais amables on posar en contacte projectes, col.lectius, persones relacionats amb la cultura emergent.

El projecte entès com a procés , arquitectura i comunicació en xarxa
Straddle3 entén que les idees, per a ser materialitzades es desenvolupen a l’entorn d'un procés; conversar amb els materials per trobar el receptacle mes adient; construir l'estructura del projecte per deixar que ens parlin per ells mateixos. encarem cada projecte sota una base individual, com una mena de software, on l’activitat de dissenyar, construir y produir es esencialment posar coses una al costat de l’altre, a 'craft activity'; aparellar les noves tecnologies, la producció industrial y un disseny rellevant per trobar maneres efectives i agradables de comunicar coneixement i experiències, utilitzant el millor del passat i del present mentre imaginem el futur.

Straddle3 organitza formes estratègiques de col·laboració entre arquitectes, dissenyadors i constructors, fotògrafs i programadors, escriptors, il·lustradors i productors sonors; per obtenir uns resultats òptims el concepte clau es la conectivitat.
Avui, una eina de treball ha de ser flexible, ha de permetre diferents tipus de usos, intervencions i presentacions,
la tecnologia que s'utilitza per descriure el nostre context ha de permetre també la seva construcció.

Straddle3 son david juarez latimer-knowles i joan escofet planas

col.laboren en el projecte "domo": josep saldaña cavallé, michelle pecoraro, xavi manzanares gonzález, eduard llorens pujol

 

.....................................................................
Antecedents (breu selecció de treballs anteriors)


2002-2006
openfridays


2005
fadaiat setup
tarifa, cádiz - juny 2005

posta en escena i estructura modular per el pati principal del castillo de guzmán de tarifa - cádiz per la realització dels tallers oberts de dia i nits audiovisuals dins el programa de fadaiat 2005


2004
life-conditioning: jatorri irekiko arkitektura [arquitectura hacia un código abierto]
donostia, abril 2004


2000-2006
context


 

...................................................................
l Ressenya l Projecte l Trajectoria l Antecedentsl